Hur går det för barn när föräldrar blir arbetslösa?

Svensk ekonomi går mot lågkonjunktur. Det kan leda till personalnedskärningar på arbetsplatser runt om i landet. Arbetslöshet kan vara påfrestande för de enskilda, men påverkas även deras närmaste? Hur går det för barnen när en förälder förlorar jobbet? Och vad betyder socialförsäkringarna för utfallet?

Medverkande

Caroline Högström (M), suppleant i socialförsäkringsutskottet

Hanna Larheden, verksamhetsområdeschef på analysavdelningen, Försäkringskassan

Eva Mörk, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet

Anna Sjögren, docent i nationalekonomi, IFAU

Helena Svaleryd, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet

Anders Ygeman (S), ledamot i socialförsäkringsutskottet

Mötet modereras av Anna Norén, forskningsledare på SNS.