Lånar hushållen för mycket?

Fre 11 april 2014
Tid och plats

Fredag 11 april 2014, 09:30–11:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

De svenska hushållen har aldrig varit mer skuldsatta än idag. Ett genomsnittligt svenskt hushåll har en skuld som motsvarar 170 procent av disponibel inkomst, vilket oroar både Riksbanken, Finansdepartementet och EU-kommissionen.

Samtidigt visar ANNA HEDBORGS SOU om hushållens skuldsättning att personer med stora lån ofta har goda förutsättningar att klara av sin lånesituation. Problem med överskuldsättning finns i stället främst bland personer från utsatta grupper som tar mindre lån.

Vad vet vi egentligen om hushållens skuldsättning? Lånar hushållen för mycket? Och är den höga skuldsättningen ett problem främst för den finansiella stabiliteten eller för enskilda individer?

Vid seminariet redogör regeringens utredare ANNA HEDBORG för slutsatserna från utredningen Överskuldsättning i kreditsamhället och chefekonomen HENRIK BRACONIER presenterar Finansinspektionens årliga bolånerapport, som utvärderar om den svenska bolånemarknaden utsätter låntagare eller samhället för onödiga risker.

Medverkande

HENRIK BRACONIER, chefekonom på Finansinspektionen.
ANNA HEDBORG, ledde den offentliga utredningen Överskuldsättning i kreditsamhället. Hon har tidigare varit socialförsäkringsminister och generaldirektör.

Kommentarer från OLA PETTERSSON, chefsekonom på LO.

Samtalet leds av ANNIKA CREUTZER, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 795 kr för SNS medlem* och 1590 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 9 mars, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

* Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!