Hur kan företagens produktivitet förbättras?

I 2024 års Konjunkturrådsrapport undersöker fyra nationalekonomer under ledning av professor Lars Persson faktorer som påverkar produktivitetsutvecklingen i näringslivet, med fokus på Sverige. Rapporten kommenteras av Benjamin Dousa, Företagarnas nya vd, och Heléne Mellquist, som i januari tillträder som Executive Vice President och Chief Operating Officer inom Latour.

Medverkande

sns konjunkturråd 2024

Lars Persson (ordförande), professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning, IFN

Karin Edmark, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet och affilierad till IFN

Pehr-Johan Norbäck, docent i nationalekonomi vid IFN

Erik Prawitz, lektor vid Linnéuniversitetet och forskare vid IFN

kommentatorer

Benjamin Dousa, vd, Företagarna

Heléne Mellquist, som i januari tillträder som Executive Vice President och Chief Operating Officer inom Latour. Hon är även styrelseledamot i Atlas Copco och Thule Group.

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.