Lärdomar om omställning på arbetsmarknaden från pandemin

Seminarium Tis 16 november 2021
Tid och plats

Tisdag 16 november 2021, 15:30–16:30
Grand Hôtel i Stockholm

Arbetsmarknadens strukturomvandling hade startat redan före coronapandemin, men pandemin innebar akuta behov av omställning och har troligen också påskyndat den mer långsiktiga utvecklingen. Vilka lärdomar kan vi dra från krisen?

Det diskuterar vi med bland andra SAS tidigare vd Rickard Gustafson och Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering som har i uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

För många arbetstagare och arbetsgivare innebar coronapandemin stora utmaningar. Medan det rådde personalbrist på vissa arbetsplatser var andra tvungna att varsla personal. Men flera initiativ togs också för att hjälpa personer att ställa om från yrken med lägre efterfrågan till branscher med arbetsbrist.

Var ligger ansvaret för en framgångsrik omställning? Hur kan näringslivet bli en resurs för att hjälpa till i kommande kriser? Vad är viktigt att tänka på när man hjälper personer mitt i livet att ställa om?

Vid seminariet tar vi bland annat upp hur permitterad SAS-personal snabbutbildades på Sophiahemmets Högskola för att kunna avlasta ordinarie vårdpersonal under pandemin.

Seminariet är ett samarbete mellan SNS och Beredskapslyftet.

Medverkande

Rickard Gustafson, vd, SKF och tidigare vd, SAS (deltar via länk)

Joakim Gustafsson, vd, Svensk Skogsservice

Carola Hellman, högskoleadjunkt och specialistsjuksköterska, Sophiahemmets Högskola

Maria Hemström Hemmingsson, gd, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Oscar Stege Unger, grundare och vd, Canucci, och senior rådgivare till Wallenbergstiftelserna

Erica Sundberg, operativ chef, TRR

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.

Anmälan

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla. Sista anmälningsdag är den 9 november.

Välkommen!