Legala och rättspolitiska utmaningar inom e-hälsa

Marknaden för e-hälsotjänster fortsätter att växa och drivs på av en snabb teknikutveckling. Fördelarna med att samla och dela patientdata digitalt är många, men väcker också frågor om dataskydd och integritet. I en ny SNS-rapport beskriver forskaren Cecilia Magnusson Sjöberg de rättsliga aspekterna av e-hälsa i dagens vårdsystem. Vilka motsägelser finns mellan dagens regelverk och det sätt som digitala vårdtjänster används? Hur harmoniserar skyddet av personlig integritet med hanteringen av patientdata? Och vad kan juridiken göra för att spela en proaktiv roll och förebygga konflikter?

medverkande

Daniel Forslund, biträdande regionråd (L) i Region Stockholm och ordförande i SKR:s Beredning för digitalisering

Martin Irding, vd, FRISQ

Erik Janzon, rättschef, eHälsomyndigheten

Dag Larsson, ledamot (S) i riksdagens socialutskott

Lena Lindgren Schelin, generaldirektör, Datainspektionen

Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik och ämnesföreståndare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Samtalet modereras av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.