Så främjar digitala plattformar innovation i vården

Intervju 2019.10.14

Anna Essén lyfter fram flera förslag på hur beslutsfattare och finansiärer kan stödja utvecklingen av digitala innovationer i vården.
Forskaren Anna Essén sammanfattar i en ny rapport resultat från ett antal forskningsstudier. Hon fokuserar på utvecklingen av ett av de drygt hundra Nationella Kvalitetsregister som finns i Sverige – SRQ, som innehåller individbaserade uppgifter om problem, åtgärder och resultat inom reumatologivården.