Linda Corin om kommunala chefers svåra arbetsvillkor

Intervju 2017.11.17

Linda Corin, doktor i arbetsvetenskap och utvecklingsledare vid Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen intervjuas av Ilinca Benson, SNS.