Lyckas svenska aktiefonder slå index?

Mån 9 februari 2015
Tid och plats

Måndag 9 februari 2015, 08:30–10:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Nära 90 procent av fondsparandet i svenska aktier ligger i aktivt förvaltade aktiefonder. Har dessa fonder lyckats skapa en avkastning efter avgifter som är bättre än index? I en ny studie undersöker nationalekonomerna Harry Flam och Roine Vestman svenska aktiefonders prestationer under perioden 1993-2014.

Svenskarna placerar hundratals miljarder av sitt sparande i svenska aktiefonder. Den helt övervägande delen av kapitalet är investerat i aktivt förvaltade fonder som genom analys och aktivt urval av aktier försöker leverera en bättre avkastning än börsindex. Avgifterna för dessa fonder är betydligt högre än för passiva indexfonder.

Lönar det sig att välja aktivt förvaltade svenska aktiefonder? Hur stor andel av de svenska aktiefonderna lyckas slå index? Beror de framgångsrika fondernas resultat på tur eller skicklighet? Och stämmer det att fonder som historiskt lyckats slå index också kan förväntas göra det i framtiden?

Vid seminariet presenteras en studie som undersökt de svenska aktiefondernas resultat under en tjugoårsperiod. Studien kommenteras av ledande experter på den svenska fondmarknaden.

För den som vill läsa på inför seminariet går Flam och Vestmans rapport att ladda ner här.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet kostar 595 kr för medlemmar* och 1190 kr för icke-medlemmar. Moms tillkommer coh avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 6 februari eller vid utebliven ankomst debiteras hela avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!