Edmund Burke

Carl Johan Ljungberg

Publikation 2008.09.15

Den brittiske juristen, politikern och litteratören Edmund Burke (1729−1797) är känd som ”konservatismens fader” och som förespråkare för det gamla samhället och dess eliter.

Han författade inflytelserika skrifter och höll känslostarka och uppmärksammade tal inom estetik och politisk idédebatt. Den franska revolutionen samt Irlands, de amerikanska koloniernas och Indiens situationer engagerade honom särskilt.

”Bevara genom att förändra”, skrev han, och gjorde stora insatser inom nya reform- och liberaliseringsfrågor, aktualiserade av tidens ekonomiska omvälvningar.

Pocketbiblioteket, nr 34.

Recensioner

Den är ett nyansrikt och mångsidigt porträtt tecknat på ett enkelt och lättförståeligt sätt.

Jakob E:son Söderbaum, Tradition & Fason

… tunn skrift som dock innehållsmässigt är bred och mycket användbar som kortreferens.

Gunnar Westling, BTJ