Magne Mogstad om ökat uttag i sjuk- och aktivitetsersättningar

Intervju 2016.12.15

Magne Mogstad intervjuas av Peter Nilsson, fil.dr, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet.

Läs även Robert Östlings inlägg på Ekonomistas om Magne Mogstads forskning om socialförsäkringar som han presenterade vid seminariet.

Många som har sjuk- eller aktivitetsersättning har förmågan att arbeta, men saknar incitament.

Det var University of Chicago-professorns Magne Mogstads slutsats under ett seminarium hos SNS den 15 december 2016.

Diskussionerna om det som tidigare kallades förtidspension har intensifierats internationellt, sedan flertalet utvecklade länder har sett en dramatisk ökning i uttaget av försäkringen. Den här utvecklingen kan innebära allvarliga risker för finansieringen av sjuk- och aktivitetsersättningen och även för hela socialförsäkringssystemet.

I Norge har ett nytt program introducerats som tillåter brukare av sjuk- och aktivitetsersättningen att börja arbeta igen med delvis bibehållen ersättning. Tre år efter implementeringen av programmet visar Mogstads forskning en tydlig ökning av arbetskraftsdeltagare bland tidigare försäkringsmottagare. Dessa resultat visar, enligt Mogstad, att många unga inom sjuk- och aktivitetsersättningsprogram hade förmågan att arbeta men när de tidigare skulle ha förlorat sin ersättning om de börjat arbeta, valde många att låta bli.

Gruppen som tar emot stöd från sjuk- och aktivitetsersättningen är dock heterogen. Det finns inga bevis för att äldre personer inom försäkringen börjar arbeta med de nya förutsättningarna. Bland de unga varierar även utsträckningen i återgång till arbetsmarknaden beroende på bland annat utbildningsnivå, kön och förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden.

Mogstad har även tittat på spillover-effekter inom familjer och upptäckt att barn till föräldrar som lever på sjuk- eller aktivitetsersättning har en 10 procents högre sannolikhet att själva bli mottagare inom liknande program senare i livet, allt annat lika.

Gabriella Bremberg, chef för avdelningen analys och prognos på Försäkringskassan, uppgav att vi i Sverige ser en ökning av unga personer som får rätt till aktivitetsersättning men att nya deltagare bland de något äldre inte ökar.

Dagens nivå av godkända sjukersättningsärenden bland personer över 29 är extremt låg, detta sedan en betydande nedgång sedan 2003.

Emma Henriksson, riksdagsledamot, (kd) och ordförande i socialutskottet, menade att om vi vill förändra våra system så måste vi vara försiktiga så att det inte påverkar andra typer av försäkringar och därmed får en kontraproduktiv effekt.