Hur bör konsumtion beskattas?

Förändringar av skattesystemet står högt på den ekonomisk-politiska dagordningen. Men fokus är främst på kapital- och arbetsinkomstbeskattningen, medan konsumtionsbeskattningen hamnat mer i skymundan. I en ny SNS-rapport analyserar skatteforskaren Spencer Bastani hur konsumtion bör beskattas och presenterar förslag till förändringar i skattesystemet.

Medverkande

Spencer Bastani, docent i nationalekonomi verksam vid IFAU och knuten till Uppsala Center for Fiscal Studies, Uppsala universitet, samt Institutet för Näringslivsforskning

Ulrika Hansson, skattejurist, Fastighetsägarna

Kjell Jansson (M), ledamot i riksdagens skatteutskott

Anders Österberg (S), suppleant i riksdagens skatteutskott

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.