”Man måste förnya sig hela tiden annars kommer folk att tröttna ganska snabbt.”

Det sade Ingela Nordenhav, global chef för marknadskommunikation på Volvo Lastvagnar, när hon besökte SNS Forum för medierelationer för att tala om storytelling.

litteraturlista.pdf 164,0 KB PDF

Ingela Nordenhav pekade också på att sociala medier fungerar bra för att förmedla ett företags berättelser och värderingar. Företagets berättelse sprids via delningar och ”word of mouth”, vilket leder till en interaktion med målgruppen på ett annat sätt än via traditionell reklam.

  • Via sociala medier skapas ambassadörer som kan tala positivt om företagets produkter. Ambassadörerna är även duktiga att komma med återkoppling.

Sara Rosengren, docent i marknadsföring på Handelshögskolan i Stockholm, talade om att potentiella kunder i dag har allt mer kontroll över vilka aktörer de ger sin uppmärksamhet till och vilken information de vill ta del av. Det i sin tur gör att kommunikatörer och marknadsförare i större utsträckning blir beroende av frivillig uppmärksamhet.

  • Bara för att det finns en marknad för det som säljs så är det inte säkert att det finns en publik för det som organisationen vill berätta.

Hanna Sofia Rehnberg, lektor vid svenskämnet vid Södertörns högskola, diskuterade vad vi kan göra med berättelser, men också vilka begränsningar som finns. En risk med berättande är till exempel att frågor om organisationens ansvar kan hamna i bakgrunden.

  • Berättelser handlar ofta om individuella hjältar – inte om strukturer och hierarkier.