Mänskliga rättigheter – företagens ansvar?

Är frågan om mänskliga rättigheter företagets ansvar? Ja, säger en allt starkare internationell opinion och de nya internationella informationsnätverken gör att alla typer av företag hålls ansvariga var de än befinner sig i världen. De företagsledningar som inte antar utmaningen riskerar stora skador på sina företags image, varumärke eller börsvärde.

Boken innehåller erfarenheter från ett tiotal internationellt verksamma svenska företag. Den ger information om det internationella regelverket och är en praktisk handledning för hur företag kan gå tillväga när de arbetar in frågor om mänskliga rättigheter i sin affärsprocess.

Delar av boken är en översättning av Human rights – is it any of your business?, utgiven av Amnesty International UK och The Prince of Wales International Business Forum (2000).