Martin Berlin om lyckoforskning

Intervju 2017.12.15

Subjektivt välbefinnande kan användas som ett välfärdsmått. Det är slutsatsen i Martin Berlins SNS-rapport ”Vad kan vi lära av lyckoforskningen?”. Rapporten ger en översikt av forskningen om lycka och diskuterar hur denna kan utgöra underlag för politiska beslut.