Mellan jobb – hur fungerar omställningsavtalen?

Tor 1 oktober 2015
Tid och plats

Torsdag 1 oktober 2015, 13:00–15:00

Omvandlingstakten på den svenska arbetsmarknaden är hög. Detta ställer nya krav på det omställningsstöd som parterna avtalat om. Hur väl fungerar dagens omställningsavtal? Vad kan förbättras och hur går det till i andra länder?

I takt med samhällsförändringar som påverkar arbetsmarknaden behöver allt fler byta jobb oftare under yrkeslivet och arbetsplatser behöver omställningsberedskap. Vad krävs för att framtidsanpassa den svenska omställningsmodellen?

Välkommen till ett seminarium där en ny forskarantologi om omställning i Sverige presenteras av forskarna LARS WALTER och OLA BERGSTRÖM. Antologin beskriver omställningsstrukturen i Sverige, gör en internationell jämförelse och diskuterar framtiden. Slutsatserna och utvecklingen framåt kommenteras av företrädare för omställningsorganisationer och arbetsmarknadens parter.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Mötet leds av ILINCA BENSON, ekon.dr och forskningsledare vid SNS.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 395 kr för SNS medlem* och 695 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 29 september debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/information om medlemskap.

Varmt välkommen!