Mingel och samtal om forskningsprojektet Framtidens kompetensförsörjning

Tid och plats

Onsdag 13 juni 2018, 15:00–16:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

I juni avslutar vi det treåriga forskningsprojektet Framtidens kompetensförsörjning – svensk arbetsmarknad i en globaliserad värld.

Välkomna till en eftermiddag på SNS där vi samtalar om nya insikter från projektet samt hur vi kan använda och sprida kunskaperna vidare. Vi fördjupar oss i tre rapporter som har tagits fram inom ramen för forskningsprojektet. Vilka hinder har forskarna identifierat? Och vilka policyförslag föreslår de?

Vi avslutar med sommarmingel och bubbel.

Program
15:00 Mikael Witterblad, chef SNS forskningsprogram, berättar om projektet
15:15 Hur kan det bli lättare att göra bra utbildningsval? Anders Stenberg, Stockholms universitet
15:45 Chef i välfärden – vad behövs för att göra ett bra jobb? Lisa Björk och Linda Corin, Västra Götalandsregionen
16:15 Hur påverkas den svenska arbetsmarknaden av globaliseringen? Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm, Institutet för Näringslivsforskning respektive Lunds universitet
16:45 Mingel och plockmat

Anmälan

Seminariet är exklusivt för projektets referensgrupp och särskilt inbjudna. Personliga inbjudningar kommer att skickas under maj månad. Antalet platser är begränsat.

Frågor

Om du har några frågor, vänligen kontakta projektledare Johanna Öqvist, johanna.oqvist@sns.se, 0701-46 65 54.