Villkor för kvinnor i karriären

Anna Dreber Björn Wallace

I Sverige är fler kvinnor yrkesverksamma än i andra länder. Innebär detta med automatik att svenska kvinnor också har bättre möjligheter att göra karriär än kvinnor i andra länder?

villkor_for_kvinnor_i_karriaren.pdf 363,5 KB PDF

Denna rapport tar ett internationellt perspektiv på jämställdheten genom att undersöka villkoren för kvinnor i karriären i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. Förutom kvinnorepresentationen på olika nivåer inom det privata näringslivet studeras hur lönestrukturer, utbildningsväsende, föräldraförsäkringar, barnomsorg och skatter ser ut och hur detta påverkar kvinnors möjligheter till karriär.

Undersökningen visar att Sverige inte är ett föregångsland, trots bilden av ett land där mycket kraft och pengar satsats på att förbättra jämställdheten. En delförklaring är att många av de åtgärder som införts inneburit snedvridningar i form av bl.a. höga skatter som till en viss del motverkat syftet.

De har gjort denna studie med professor Magnus Henrekson, HHS, som handledare.