När strömmen inte räcker till

Seminarium Ons 25 januari 2023
Tid och plats

Onsdag 25 januari 2023, 09:00–10:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Frukost serveras från kl. 08:30.

Risken för bortkoppling av el i vinter har ökat. Hur identifieras och prioriteras elanvändare när elen inte räcker till? Vem ansvarar för detta och hur går det till? Välkommen till ett seminarium om Styrel, planeringssystemet som ska säkra elförsörjning till samhällsviktiga funktioner vid effektbrist.

Sett till hela året så har Sverige ett elöverskott och exporterar till och med el. Men vid vissa tillfällen under vintern händer det att produktionen inte täcker behovet och så kallad effektbrist uppstår. Vanligtvis löses effektbristen genom import av elektricitet. I vinter har importberoendet dock ökat till följd av problem vid svenska kärnkraftverk. Samtidigt är tillgången på el sämre än tidigare ute i Europa, bland annat på grund av Rysslands krig mot Ukraina.

Om strömmen inte räcker kan korta, kontrollerade strömavbrott vara nödvändiga för att upprätthålla balans i elsystemet. För att säkerställa att samhällsviktiga funktioner har den el som krävs för att bedriva sina verksamheter måste frånkopplingen göras på ett planerat sätt. Styrel är en metod som Energimyndigheten har tagit fram tillsammans med en rad andra aktörer för att identifiera vilka elanvändare som ska prioriteras vid ett sådant strömavbrott. Metoden fyller en viktig funktion i det svenska krishanteringssystemet, särskilt nu när omvärldsläget ställer högre krav på svensk beredskap och risken för frånkoppling ökat.

I en ny SNS-rapport redogör forskarna Christine Große och Pär Olausson för Styrel, vilka aktörer som berörs och vilka utmaningar som finns i systemet. Vid seminariet presenterar de sin rapport och dess slutsatser diskuteras tillsammans med politiker samt aktörer i den så kallade Styrelskedjan.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens energisystem.

Medverkande

Jonna Ahlberg, beredskaps- och säkerhetssamordnare, Höganäs kommun (deltar via länk)

Khashayar Farmanbar (S), tidigare energi- och digitaliseringsminister

Christine Große, doktor i data och systemvetenskap, verksam vid Risk & Crisis Research Centre, Mittuniversitet

Daniel Liljeberg (KD), statssekreterare med ansvar för energifrågor

Pär M. Olausson, docent i statsvetenskap, verksam vid Risk & Crisis Research Centre, Mittuniversitet

Cecilia Selin, beredskapshandläggare med ansvar för Styrel, Länsstyrelsen Skåne (deltar via länk)

Peter Sigenstam, Director Operations and Energy Systems, E.ON Energidistribution

Fredric Stany, chef, enheten för försörjningsberedskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anders Wallinder, chef, enheten för civilt försvar och sektorsansvar, Energimyndigheten

Samtalet hålls på svenska och leds av Charlotte Paulie, forskningsledare SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 24 januari eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!