NBER-rapporten II. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen

Richard B. Freeman (red.) Birgitta Swedenborg (red.) Robert Topel (red.)

I början av 1990-talet inbjöds nio världsledande amerikanska nationalekonomer att tillsammans med svenska kollegor granska den svenska välfärdsstaten. Syftet var att få ett kvalificerat ”utifrånperspektiv” på de alltmer påträngande strukturproblemen i svensk ekonomi. Resultatet blev den s k NBER-rapporten Välfärdsstat i omvandling. Den lika skarpsinniga som lågmälda analysen i rapporten lyfte fram den grundläggande konflikten mellan välfärdsstatens utjämningssträvanden och ekonomisk effektivitet och tillväxt. Den pekade också på det omvandlingstryck detta skapade.

kr-2006-rapport.pdf 1,0 MB PDF

Vad har hänt sedan dess? Hur har de problem som identifierades för drygt tio år sedan hanterats – eller möjligen inte hanterats? I denna rapport följer flertalet av de ursprungliga författarna upp sin tidigare analys. De konstaterar att Sverige har återhämtat sig från den djupa nedgången i början av 1990-talet men många strukturproblem kvarstår och globaliseringen fortsätter att utmana välfärdsstaten.

Rapporten bygger på ett samarbete mellan SNS och den ansedda amerikanska forskningsorganisationen National Bureau of Economic Research (NBER).