”Utgå från storyn, inte kanalen”

Det säger Staffan Ekengren, head of Scania Newsdesk under SNS seminariet: Sociala medier – möjligheter och fallgropar som hölls under onsdagen.

Organisationer kan idag använda sociala medier för att kommunicera med en bred publik, men det finns också risker och fallgropar. Under mötet diskuterades bland annat vad man ska tänka på när man utformar en strategi för sociala medier samt hur strategierna har förändrats över tid.
Svenska polisen har använt sociala medier aktivt sedan 2011 med mycket stor framgång. Skälen bakom Polisens engagemang är att:

  • Få ökad dialog – vara synlig och tillgänglig där många är.
  • Dela brottsförebyggande information och ge tips för att minska brottsligheten.
  • Berätta om polisens arbete för att öka tryggheten.
  • Nå ut med att polisen behöver tips och vittnesuppgifter för att kunna lösa brott
Lastbilstillverkaren Scanias har funnits i sociala medier sedan 2008. Några av deras reflektioner är att:
  • Organisera tills du är integrerad
  • Utgå från storyn, inte kanalen
  • Var långsiktig redan från början
  • Skapa redaktionell flyhänthet
  • Mät – innan någon annan gör det åt dig

I mötet deltog Jonas Colliander, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, Staffan Ekengren, head of Scania Newsdesk, Unni Jerndal, kommunikationsdirektör vid Polisen samt Olle Lidbom, medieanalytiker och kommunikationschef på Norstedts förlagsgrupp.