Niklas Karlsson presenterar Kommunutredningen

Den parlamentariska Kommunutredningen lämnade i slutet av februari sitt slutbetänkande till regeringen. I början av mars presenterade ordförande Niklas Karlsson utredningen vid ett SNS-seminarium och diskuterade slutsatserna med statsvetaren Gissur Ó Erlingsson, Arjeplogs kommunstyrelseordförande Britta Flinkfeldt och SKR:s förste vice ordförande Carola Gunnarsson.