Tio år i EU. Vad vet vi och vad vill vi?

Fredrik Bystedt (red.) Ylva Nilsson (red.)

Publikation 2005.05.09

I januari 2005 hade Sverige varit medlem i Europeiska unionen i tio år. Vad har EU-medlemskapet betytt för Sverige? Vilka bilder målades upp av medlemskapets konsekvenser och stämde de med verkligheten? Förändrades förutsättningarna för det politiska beslutsfattandet? Förbättrades villkoren för handel och sysselsättning?

Konsekvenserna för den svenska demokratin och ekonomin står i fokus i denna bok där en genomgående slutsats är att EU inte haft någon omvälvande betydelse för Sverige – åtminstone inte på de områden vi trodde inför folkomröstningen 1994. Den stora förändringen är i stället EU:s snabba utveckling, en utveckling som Sverige drivit på men som ändå inte fullt ut accepterats.

Övriga författare: Carl Bildt, statsminister 1991–1994, Ingvar Carlsson, statsminister 1986–1991 och 1994–1996, Lars Calmfors, professor, Stockholms universitet, Peter Kleen, handelspolitisk konsult och f.d. generaldirektör för Kommerskollegium, Per Lundborg, professor och biträdande chef vid Fackföreningarnas institut för ekonomisk forskning (FIEF), Olof Petersson, professor och forskningsledare, SNS, Teija Tiilikainen, docent och direktör för Nätverket för Europaforskning, Helsingfors universitet.