Ny forskningsledare på SNS

Thérèse Lind är ny forskningsledare på SNS. Hon kommer att arbeta med SNS forskningsprojekt om hållbar samhällsbyggnad, integration och framtidens vård.

Thérèse disputerade våras vid Linköpings universitet med en avhandling inom beteendeekonomi. Hon kom först i kontakt med SNS under Job Market, den mötesplats som SNS arrangerar i december varje år där arbetsgivare får träffa disputerande nationalekonomer från hela Sverige.

– Jag tycker SNS är en fantastisk plattform som ger forskare en stor möjlighet att nå ut med sina slutsatser till media, beslutsfattare och näringsliv. Det är en ovärderlig verksamhet som jag gärna vill bidra till. Jag älskar också att läsa och lära mig om nya samhällsutmaningar och forskningsrön, något jag har haft turen att få göra som doktorand och nu även som forskningsledare, säger Thérèse Lind.

Thérèse egen forskning ligger i det gränsland mellan psykologi och nationalekonomi som kallas beteendeekonomi. Hennes doktorsavhandling handlar bland annat om skillnaderna mellan kvinnors och mäns ekonomiska kunskaper.

– Det jag har fokuserat på, och där mitt forskningsintresse växt fram starkast, är hur vi tolkar information och fattar beslut. Hur påverkas vår förmåga att förstå information av våra politiska övertygelser eller vad vi har för stereotyper och världsbild? Det här har jag undersökt både när det gäller politisk och finansiell information, säger Thérèse Lind.

– Thérèse har ett stort intresse för aktuella samhällsproblem. Hon är också pedagogisk och har utmärkt sig som lärare vilket är en stor tillgång i rollen som forskningsledare på SNS. Jag är jätteglad att hon har börjat hos oss, säger Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.