Ny styrelse i SNS och nya ledamöter i SNS Förtroenderåd

Lars Strannegård och Gunnar Wetterberg valdes in i SNS styrelse den 8 juni.

Lars Strannegård är rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Han är professor i företagsekonomi och har tidigare bland annat varit gästforskare vid Stanford University och professor vid Uppsala universitet. Lars Strannegård är också vice ordförande i Statens kulturråds styrelse, jurymedlem för Augustpriset kategori fackbok och ledamot i styrelsen för Svenska Filminstitutet.

Gunnar Wetterberg är författare och historiker. Han har tidigare bland annat varit departementsråd och chef för Finansdepartementets strukturenhet, med ansvar för Långtidsutredningarna 1992 och 1995. Senare har Gunnar varit även varit direktör i Svenska Kommunförbundet och samhällspolitisk chef på Saco. Gunnar Wetterberg är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Följande ledamöter omvaldes: Sarah McPhee (ordf), Ann Carlsson, Johanna Frelin, Anna Hedborg, Lars G Nordström, Per Krusell, Staffan Salén och Mia Horn af Rantzien (SNS vd).

Efter sammanträdet med SNS Förtroenderåd den 8 juni 2016 valdes 23 nya ledamöter in i rådet.

sns-styrelse-webben
SNS styrelse

Följande nya ledamöter har utsetts:

Ann-Marie Begler, generaldirektör, Försäkringskassan
Erik Berglöf, professor, London School of Economics
Lars Bergman, professor, Handelshögskolan i Stockholm
Anders Borg
Kerstin Enflo, docent, Lunds universitet
Lena Erixon, generaldirektör, Trafikverket
Johan Forssell, vd och koncernchef, Investor
Kerstin Gillsbro, vd, Jernhusen
Staffan Hansén, vd, SPP
Lars Heikensten, vd, Nobelstiftelsen
Maria Khorsand, vd, SOS Alarm
Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen
Frans Lindelöw, vd och koncernchef, Skandia
Jan Moström, vd, LKAB
Ulrika Mörth, professor, Stockholms universitet
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare, Famna
Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation
Annika Sundén, chefsekonom Sida
Jakob Svensson, professor, Stockholms universitet/IIES
Erik Thedéen, generaldirektör, Finansinspektionen
Frank Vang-Jensen, vd, Handelsbanken
Sara Öhrvall, grundare och seniorkonsult, MindMill Networks

SNS Förtroenderåd är SNS högsta beslutande organ och har 219 ledamöter.
Här kan du läsa mer om SNS Förtroenderåd och dess övriga ledamöter.