Ny undersökning om rektorn som pedagogisk ledare

Mån 21 oktober 2013
Tid och plats

Måndag 21 oktober 2013, 10:00–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Inom forskningen finns ett växande intresse för rektorns betydelse som ledare för skolans pedagogiska verksamhet. Vad vet vi om ledarskapets betydelse för elevernas resultat? Vilka möjligheter har svenska rektorer att utöva ett framgångsrikt skolledarskap?
Den 21 oktober presenterar SNS Utbildningskommission en forskningsstudie om rektorns roll i det svenska skolsystemet. Rapporten tar sin utgångspunkt i en unik enkätundersökning bland över 8000 rektorer i Sverige. De har fått svara på frågor om sina möjligheter att göra ett bra jobb och sin relation till skolans huvudman – både kommunala och fristående. Författare till rapporten är Olof Johansson, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet och Elisabet Nihlfors, docent i pedagogik vid Uppsala universitet.

Medverkande

OLOF JOHANSSON, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet
ELISABET NIHLFORS, docent i pedagogik vid Uppsala universitet
Kommenterar rapporten gör PER-ARNE ANDERSSON, direktör SKL och ansvarig för skolfrågor, LINA AXELSSON KIHLBOM, rektor Ronnaskolan, ANN-MARIE BEGLER, GD Skolinspektionen, ANDERS EKEGÄRD, biträdande rektor Sunnerstaskolan, MATZ NILSSON, förbundsordförande Skolledarna och GUNILLA SÖDERSTRÖM, rektorsutbildare och f. d rektor.

Mötet leds av CAMILO VON GREIFF, forskningsledare SNS.

SNS Utbildningskommission

Ett flerårigt forskningsprogram med fokus på den övergripande frågan hur Sverige ska kunna stärkas som kunskapsnation. Ambitionen är att arbetet ska mynna ut i tydliga och konkreta policyförslag för den svenska utbildnings­politiken. Läs mer.

Anmälan och pris

Mötet är fullt, vänligen maila alma.zunic@sns.se för väntelista. Mötet är kostnadsfritt.

Varmt välkommen!