Nya ägarregler för fristående skolor

Tid och plats

Onsdag 5 juni 2013, 08:00–09:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Friskolekommittén presenterar sina förslag. Sommaren 2011 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté för att se över ägarreglerna för fristående skolor. Den 23 maj presenterade kommittén sitt huvudbetänkande. Bakom förslaget står regeringen tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Den 5 juni kommer Friskolekommitténs ordförande Lars Leijonborg till SNS för att presentera och diskutera förslagen.

https://soundcloud.com/snsinfo/2013-06-05-nya-garregler-f-r

Hur ska Skolinspektionen agera när kvalitetsbrister vid en friskola kan kopplas till att huvudmannen gjort för stora ekonomiska uttag ur verksamheten? Ska friskolors tillstånd omprövas vid förändringar i ägarbilden? Hur kan information om skolor förmedlas till elever, föräldrar och andra intressenter för att underlätta jämförelser? Och behöver reglerna vid avknoppning av kommunala skolor tydliggöras? Det är de frågor som Friskolekommittén fick i uppdrag av regeringen att se över.

Medverkande

LARS LEIJONBORG, ordförande i Friskolekommittén, f.d. högskole-och forskningsminister.

Kommentar av MIKAEL LINDAHL, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Mötet leds av journalisten JOHN CHRISPINSSON.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 695 kr för SNS medlem* och 1 390 kr för icke-medlem och frukost ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 3 juni debiteras avgiften.

*Om du eller din arbetsgivare är medlem i SNS betalar du medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!