Skolkommissionens slutbetänkande

Seminarium 2017.04.21

Den 20 april överlämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen. Dagen efter presenterade kommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson slutsatserna på SNS. Hur kan skolan höja kunskapsresultat, öka likvärdigheten och förbättra kvaliteten i undervisningen?

Medverkande

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Gustav Fridolin, utbildningsminister

Jan-Eric Gustafsson, Skolkommissionens ordförande och senior professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet

Anna Sjögren, docent i nationalekonomi vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Diskussionen leds av Helena Blomquist, journalist.