Nya förutsättningar för EU:s utsläppshandel

Seminarium 2019.02.22

Lyssna

Systemet för utsläppshandel är en av EU:s viktigaste åtgärder för att minska regionens koldioxidutsläpp. EU upprättar nu en marknadsreserv för att bromsa det överskott av utsläppsrätter som under de senaste åren lett till att koldioxidpriset sänkts. Vilka är utsikterna för den europeiska utsläppshandeln efter reformen? Hur påverkar reformen den svenska marknaden?

Medverkande

Peter Birch Sørensen, professor i nationalekonomi vid Köpenhamns universitet och ordförande i Danmarks klimatråd
Svante Mandell, forskningschef för avdelningen för miljöekonomi vid Konjunkturinstitutet
Jytte Guteland, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna
Fredrik Hannerz, chef för utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket
Helén Axelsson, Energi- och miljödirektör på Jernkontoret
John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet.