Nya ledamöter i SNS förtroenderåd 2021

SNS valberedning föreslår inval av 21 nya ledamöter i förtroenderådet. Inval sker vid SNS ordinarie förtroenderådsmöte den 3 juni.

SNS är en oberoende ideell förening och Sveriges ledande mötesplats för saklig samhällsdebatt. Verksamheten består av forskning, möten och utbildning om centrala samhällsfrågor.

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ. Efter årets inval består förtroenderådet av 208 ledamöter. Ledamöterna är forskare och ledande beslutsfattare i företag, organisationer och offentlig förvaltning. Här kan du läsa mer om SNS förtroenderåd.

»De som vi föreslår till förtroenderådet är ledande personer i svenskt näringsliv, myndigheter och organisationer samt framstående forskare inom SNS ämnesområden. Genom sitt engagemang i SNS bidrar förtroenderådets ledamöter till en bredare förståelse för hur vårt samhälle formas och utvecklas. En förståelse som SNS fördjupar och förmedlar till alla«, säger Stefan Ränk, ordförande för valberedningen.

Valberedningens förslag till nya ledamöter i SNS förtroenderåd:

• Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet
• Anders Anell, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet och ordförande i styrelsen för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
• Rutger Arnhult, styrelseordförande, Castellum
• Anne Boschini, professor vid Institutet för social forskning, SOFI, Stockholms universitet
• Anna Bäck, vd, Kivra
• Tomas Carlsson, vd och koncernchef, NCC
• Fredrik Ekström, vd , Nasdaq Stockholm
• Anneli Jansson, vd, Humlegården Fastigheter
• Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, IIES, Stockholms universitet, avgående vice ordförande i SNS styrelse
• Kristin Magnusson Bernard, vd, Första AP-fonden
• Sarah McPhee, styrelseordförande, Fjärde AP-fonden, avgående ordförande i SNS styrelse
• David Mindus, vd, Sagax
• Therese Nilsson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning, IFN
• Johanna Norberg, Country Manager, Danske Bank Sverige
• Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
• Carina Olson, vd, Praktikertjänst
• Pia Sandvik, vd, RISE Research institutes of Sweden
• Fredrik Sjöholm, vd, Institutet för Näringslivsforskning, IFN
• Åsa Sundberg, vd och koncernchef, Teracom
• Jan Teorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet
• Sofia Wallström, generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg, IVO