OECD:s förslag till åtgärder mot internationell skatteplanering

Ons 14 oktober 2015
Tid och plats

Onsdag 14 oktober 2015, 08:30–10:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

I höst lämnar OECD ett förslag till G20 om åtgärder för att förhindra internationell skatteplanering. Den 14 oktober får SNS besök av chefen för OECD:s division för statistik och skattefrågor, David Bradbury, som presenterar OECD:s förslag.

2013 initierade OECD och G20 projektet Base erosion and profit shifting (BEPS) om internationella skatteplaneringsstrategier som utnyttjar luckor i skatteregler. På G20s möte i november ska OECD lämna förslag på ändringar i internationell skattelagstiftning.

Många stater är bekymrade över att internationell skatteplanering kan innebära förlorade skatteintäkter. Samtidigt finns en oro i näringslivet för att långtgående åtgärder mot skatteplanering kan komma att medföra ökad dubbelbeskattning, det vill säga att samma vinst beskattas i flera länder.

David Bradburys presentation kommenteras av Ingela Willfors, departementsråd på Finansdepartementet och Yvonne Bertlin, CFO och skattechef för AstraZeneca i Sverige.

Mötet modereras av Rickard Eriksson, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är exklusivt och gratis för medlemmar*. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 12 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras 250 kr.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!