Ekonomirådets rapport 2002. Gränslös konkurrens

Pontus Braunerhjelm (red.)

Den europeiska integrationens inverkan på den faktiska konkurrenssituation i Sverige analyseras av SNS Ekonomiråd 2002.

Det senaste året har vi sett en rad ingripanden från nationella och europeiska konkurrensmyndigheter. Gryningsräder och kartelluppsplittringar har varit hett nyhetsstoff.

Är det sant som ofta hävdas att små länder missgynnas? Kan myndigheter skapa konkurrens? Hur stor del av ett normalhushålls konsumtion är egentligen konkurrensutsatt? Har konsumenterna haft nytta av EU-medlemskapet? Vilka förändrade spelregler behövs för att svenska marknader fullt ut skall vara integrerade med resten av EU, och konkurrens fungera effektivt?

Redaktör: Pontus Braunerhjelm.

Övriga författare: Johan Stennek, Mattias Ganslandt, Sten Nyberg och Nils Wahl.