Offentlig upphandling av digitala system

Den offentliga sektorn upphandlar årligen digitala tjänster för cirka 80 miljarder kronor. Marknaden domineras av ett fåtal aktörer och koncentrationen ökar. Såväl beställare som leverantörer upplever en rad problem. Vilka är de och hur kan de överbryggas?

Medverkande

Sofia Lundberg, rektor och professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, samt ordförande i SNS Konjunkturråd 2022 om offentlig upphandling

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket

Peter Kjäll, näringspolitisk expert, TechSverige

Maria Laxvik, IT-direktör, Stockholm stad

Johan Torstensson, Sverigechef, TietoEVRY

Samtalet leds av Ilinca Benson, vd, SNS.