Offentlig upphandling och miljöpolitik

Tid och plats

Tisdag 2 juni 2015, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Kan grön offentlig upphandling vara ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel? Hur ska miljökrav utformas för att få störst påverkan på miljön? Och hur påverkar miljökraven företagens vilja att delta i upphandlingar?

Välkommen till ett seminarium om en ny studie om offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel.

Den offentliga upphandlingen motsvarar årligen mellan 550 och 600 miljarder kronor. Syftet med upphandling är primärt att tillgodose myndigheters behov av varor eller tjänster. På senare tid har det dock blivit vanligt att integrera miljökrav i upphandlingen. Tanken är att den offentliga sektorn som stor aktör kan påverka produktionen och konsumtionen så att specifika miljömål uppnås.

Men är verkligen grön upphandling ett effektivt miljöpolitiskt verktyg? Vad säger forskningen?

Vid seminariet lanseras en ny studie i tidskriftserien SNS Analys: Offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel. Författare är SOFIA LUNDBERG, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet och PER-OLOV MARKLUND, fil.dr vid Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet.

Medverkande

CHARLOTTA FAITH-ELL, forskningsansvarig, WSP Samhällsbyggnad
PETER LJUNGBRO, projektledare offentlig sektor, ISS
SOFIA LUNDBERG, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet
PER-OLOV MARKLUND, fil.dr Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet
ANNIE STÅLBERG, chef för enheten för policystyrning på Konkurrensverket

Mötet leds av EMMA SPÅNBERG, forskningsassistent och projektledare vid SNS.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 295 kr för SNS medlemmar* och 595 för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 29 maj eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!