Ojämlikheten i Europa – vad säger den sociologiska forskningen?

Mån 1 september 2014
Tid och plats

Måndag 1 september 2014, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Vilken roll spelar utformningen av välfärdspolitiken för att utjämna skillnader i människors livsvillkor? Om denna fråga handlar sociologen Gösta Esping-Andersen internationellt uppmärksammade bok ”Three Worlds of Welfare Capitalism”.

Nu besöker GÖSTA ESPING-ANDERSEN SNS för att berätta om sin senaste forskning. Den handlar om hur föräldrarnas socioekonomiska status påverkar barnens uppväxtmiljö, utbildningsutfall och framtida livschanser. Hans forskning pekar på en tendens till växande sociala klyftor som är särskilt markant i krisländerna i Sydeuropa.

De skandinaviska länderna har länge kännetecknats av en jämn inkomstfördelning och hög social rörlighet. Men nu ser vi en tendens till ökade inkomstskillnader. Vad säger forskningen om hur det påverkar skillnader i barnens uppväxtvillkor? Och hur bör välfärdspolitiken utformas för skapa likvärdiga livschanser för alla barn?

Välkommen till ett forskarsamtal mellan GÖSTA ESPING-ANDERSEN och den svenske sociologen ROBERT ERIKSON. Seminariet är en del av SNS forskningsprogram ”Investeringar i likvärdiga livschanser”. Mötet hålls på engelska.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 295 kr för SNS medlem* och 595 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 28 augusti eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!