Ökad politisk polarisering tycks inte bero på sociala medier

Den politiska polariseringen har ökat i USA under de senaste decennierna. Samtidigt har polariseringen ökat mest inom de grupper som är minst benägna att använda internet och sociala medier. Det visar forskning som presenteras i SNS Analysen ”Sociala medier och politisk polarisering”. Slutsatserna talar emot den allmänna uppfattningen om att den ökade polariseringen beror på internet och sociala medier.

sns-analys-nr-43.pdf 2,1 MB PDF

Internet började användas på bred front i mitten av 1990-talet. Vid samma tidpunkt tog den politiska polariseringen fart i USA. Under senare år har allt större fokus riktas mot den digitala teknikens roll för den ökade politiska polariseringen. Den prisbelönta nationalekonomen Matthew Gentzkow, professor vid Stanforduniversitetet, menar att uppfattningen att internet och sociala medier skulle ligga bakom polariseringen förmodligen är överdriven.

I sin forskning finner Gentzkow att den politiska polariseringen ökat mest i de grupper som använder internet och sociala medier minst.

– Våra forskningsresultat talar emot att internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet är de främsta drivkrafterna bakom den växande polariseringen. Den snabbt ökande polariseringen verkar främst ske bland personer som använder internet och sociala medier förhållandevis lite, säger Matthew Gentzkow.

Det stämmer visserligen att innehållet i sociala medier är mer polariserat än innehållet i traditionella medier, att man har högre sannolikhet att följa likasinnade på Twitter och att flödet på Facebook påverkas av både algoritmer och vad man själv väljer att dela med sina vänner.

Men Gentzkow lyfter fram att digitala nyheter och digital information endast utgör en liten del av amerikaners nyhetskonsumtion. De flesta får sina nyheter från många olika källor såsom tv, tryckta tidningar och större nyhetssajter som Yahoo eller CNN. Denna majoritet av befolkningen visar sig också vara representativ för den internetanvändande allmänheten i stort.

Författare

Matthew Gentzkow, professor i nationalekonomi vid Stanforduniversitetet