Storbritanniens Europaminister: ”Vi måste stanna i EU”

Lyssna

SNS/SIFR Finanspanel. Storbritanniens Europaminister David Lidington

Storbritanniens Europaminister David Lidington besökte SNS för att berätta om sin syn på Storbritanniens framtid i EU.

Lidington talade med emfas om hur samarbete kommer att vara extra viktigt i framtiden i en alltmer osäker värld. Han satte tre utmaningar i fokus: global kriminalitet, ett alltmer aggressivt Ryssland och en fortsatt instabilitet i delar av Afrika och i Mellanöstern.
Lidington menade att ett EU utan Storbritannien kommer att vara sämre förberedda för att möta dessa utmaningar och att Storbritannien inte bara ska stå utanför som åskådare, utan måste sitta med vid borden och fatta besluten.