”OPS-lösningen för Arlandabanan har i huvudsak fungerat väl”

Lyssna

Hur ska framtidens infrastruktur finansieras?

Det sade Margareta Åberg, riksrevisor, när hon talade vid ett seminarium på SNS om hur framtidens infrastruktur ska finansieras. Utgångspunkt för diskussionen var Riksrevisionens rapport om vilka lärdomar man kan dra av OPS-lösningen för Arlandabanan.

Panelen som bestod av Hans Lindblad, Svante Hagman, Erik von Ehrenheim.
Panelen som bestod av Hans Lindblad, Svante Hagman, Erik von Ehrenheim.

Det är 20 år sedan Arlandabaneavtalen slöts och erfarenheter av projektet kommer att vara viktiga för framtida beslut om hur infrastrukturprojekt ska genomföras. Riksrevisionens granskning visar att OPS-lösningen, det vill säga offentlig-privat samverkan, i huvudsak har fungerat väl men att det finns oklarheter i projektet kring miljövinster och huruvida kostnaderna blivit lägre med OPS som genomförandeform.

Jan-Eric Nilsson, professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) kommenterade efter riksrevisorns presentation de för och nackdelar som kan finnas med OPS som tillvägagångssätt.

Själva finansieringen är inte ett tillräckligt motiv. I Sverige lånar alltid staten till lägre ränta än kommersiella företag. Men OPS kan leda till en högre effektivitet.

Seminariet avrundades med en panel om hur framtidens infrastruktur ska finansieras med Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Infrastructure, Erik von Ehrenheim, senior rådgivare för Macquarie Infrastructure and Real Assets och Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Samtalet modererades av John Chrispinsson, journalist och författare.