Optionsprogram för techbolag och startup-företag: vilka regler gäller?

Ons 14 november 2018

Vilka regler gäller för att få utfärda optioner till anställda på startup-företag och techbolag? Hur ska företagen kunna locka talanger genom optionsprogram? Och hur kan reglerna förenklas?

Svenska startup-företag och techbolag har länge efterfrågat enkla och förutsägbara regler för optionsprogram. Detta för att kunna locka till sig talanger i en hårt konkurrensutsatt bransch. Nya optionsregler som skulle underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla viktiga medarbetare trädde i kraft i januari i år. Skatteverket har dock gjort en annan tolkning av reglerna än regeringen, vilket lett till att startup-företag och techbolag är osäkra på vad som egentligen gäller för att utfärda optionsprogram för anställda.

Hans Eriksson, rättslig expert på Skatteverket, presenterar Skatteverkets ställningstagande ”Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner”. Gustav Martinsson, docent i finansiell ekonomi vid KTH, ger en bredare forskarkommentar över hur denna typ av skatt påverkar samhällsekonomin, nyföretagandet och den framtida tillväxten. Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande i SVCA, kommenterar regelverket utifrån investerarnas perspektiv. Medverkar gör även Annika Lidne, från startuphuben SUP46, Cecilia Widegren, skattepolitisk talesperson hos Moderaterna och Patrik Lundqvist (S), ledamot i skatteutskottet.

Medverkande

Hans Eriksson, utredare och rättslig expert, Skatteverket
Annika Lidne, grundare och vd, Dramatify
Patrik Lundqvist (S), ledamot i skatteutskottet
Gustav Martinsson, docent i finansiell ekonomi, Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Gustav satt även med i expertgruppen till utredningen ”Beskattning av incitamentsprogram”.
Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande SVCA
Cecilia Widegren, Moderaternas skattepolitiska talesperson

Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert, leder samtalet.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 595 kronor exklusive moms och faktureras i efterhand. Vid avanmälan efter den 12 november eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!