SNS stora skattekonferens. Panel 5: Arbetsbeskattning

Sveriges främsta skatteforskare, experter och beslutsfattare samlas för en tvådagarskonferens som avslutar SNS treåriga forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Samtalen kommer att belysa det svenska skattesystemet och hur Sverige påverkas av de förändringar som diskuteras inom EU och OECD.

Medverkande

Harry Flam, professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet
Anna Almqvist, ekonom på enheten för ekonomisk politik, LO
Thomas Andrén, välfärdsekonom, SACO
Johan Fall, chef för skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv
Karin Pilsäter, utredare, skatter och ekonomisk politik, TCO
Åsa Westlund (S), ordförande i finansutskottet
Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson, andre vice ordförande i skatteutskottet