Penningtvätt och visselblåsare

Hur fungerar kampen mot penningtvätt? Är regelverket tillräckligt effektivt för att upptäcka och åtgärda penningtvätt? Och vilken roll kan visselblåsarfunktionen ha i penningtvättsbekämpningen?

Medverkande

Åsa Arffman, chefsjurist, Svenska Bankföreningen

Erik Blommé, biträdande avdelningschef för Operativa risker, Finansinspektionen

Nicklas Lundh, chef Finanspolisen

Giancarlo Spagnolo, professor i nationalekonomi vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm, och författare till SNS-rapporten Money Laundering and Whistleblowers

Theo Nyreröd, doktorand vid Brunel Law School och medförfattare till rapporten

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd och kommunikationschef vid SNS