SNS/SHOF Finanspanel: Nya aktörer på bolånemarknaden

Seminarium 2018.04.24

Att finansiera boende är en av finansmarknadernas viktigaste uppgifter. Bolånen är en mycket stor del av bankernas balansräkningar. Nu utmanar nya aktörer de etablerade bankerna med delvis annorlunda affärsmodeller.

Medverkande

Erik Thedéen, generaldirektör, Finansinspektionen

Hampus Brodén, medgrundare av bolåneinstitutet Stabelo

Christoffer Malmer, vice VD och Co-head för division Företag och privatkunder på SEB

Pehr Wissén, seniorrådgivare vid Swedish House of Finance, leder samtalet.