Stabiliseringspolitik

Hans Tson Söderström

Publikation 2008.01.25

Hur ska politiken bedrivas för att åstadkomma samhällsekonomisk balans med hög och jämn sysselsättning utan att inflationen tar fart?

Stabiliseringspolitik 516,4 KB PDF

Vilken roll spelar finanspolitiken, som beslutas av regering och riksdag? Vilken roll spelar Riksbankens penningpolitik? Vad bör målet vara för en framgångsrik stabiliseringspolitik?

Svensk stabiliseringspolitik har genomgått stora förändringar under det senaste seklet, från guldmyntfot och fast växelkurs fram till dagens inflationsmål och krav på överskott i statsbudgeten. Här ges en förklaring till den stabiliseringspolitik som bedrivs idag som resultatet av en utvecklingsprocess där det makroekonomiska tänkandet förändrats i samspel med erfarenheter av tidigare politik.

Pocketbiblioteket, nr 31.

Recensioner

Författaren lyckas enligt min åsikt mycket bra med att lotsa läsaren genom de bitvis teoretiska och komplicerade resonemangen … En värdefull litteratursammanställning och användbar ordlista avslutar boken, som bör vara läsvärd för alla som är intresserade av ekonomi och politik.

Ulf Viklund, BTJ