Politikens möjligheter. Har folkstyrelsen någon framtid?

Olof Petersson

1996-01-01 Politikens möjligheter 2,6 MB PDF

Misstron mot politikerna och det politiska spelet innebär på sikt en fara för demokratin. Det finns berättigad anledning till kritik mot dagens makthavare och politikens institutioner, men den nattsvarta bilden är inte rättvis. Politiken erbjuder också outnyttjade möjligheter.

Problemet är att politiken kräver delvis nya arbetsformer. Förändringen går emellertid mycket trögt och långsamt. I denna bok har statsvetaren Olof Petersson samlat ett antal kritiska inlägg.

Boken har tre huvudteman: opinionsbildning, delaktighet och spelregler.