Presentation av SNS Demokratirapport 2017 i Helsingfors

”Hotbilder för demokratin i Sverige och Finland” var rubriken när professor Johannes Lindvall presenterade rapporten ”Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin” på Hanaholmen, SNS samarbetspartner i Finland.

Rapporten kommenterades av Teija Tiilikainen, direktör på utrikespolitiska institutet i Finland och Juha Keskinen, politisk redaktör på tidningen Iltalehti. Vid seminariet berättade även professorerna Henrik Meinander och Anu Koivunen om det svensk-finska forskningsprojektet Demokratins drivkrafter 1890–2020.
Se seminariet här.
Ladda ned rapporten här.

Medverkande

Gunvor Kronman, vd Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet
Teija Tiilikainen, direktör på utrikespolitiska institutet i Finland
Juha Keskinen, politisk redaktör på Iltalehti
Henrik Meinander, historiker
Anu Koivunen, professor i filmvetenskap vid institutionen för mediestudier, Stockholms universitet, professor i historia vid Helsingfors universitet