Demokratirådets rapport 1998. Demokrati och medborgarskap

Olof Petersson Jörgen Hermansson Jan Teorell Anders Westholm Michele Micheletti

Att vara medborgare innebär att ha ett antal rättigheter och skyldigheter. Demokratin bygger på tanken att medborgarna själva ska styra sina levnadsförhållanden och samhällsutvecklingen. Rapporten undersöker hur svenskarna själva ser på medborgarskapets möjligheter och förpliktelser samt vad som händer när de själva försöker att utöva inflytande inom olika områden.

1998-08-19 Demokratirådets rapport 1998_ Demokrati och medborgarskap 2,6 MB PDF

Årets rapport från SNS Demokratiråd gör jämförelser med maktutredningen och drar slutsatser om vad som har hänt med svenskarnas makt och vanmakt.

SNS Demokratiråd 1998: Olof Petersson, Jörgen Hermansson, Jan Teorell och Anders Westholm, statsvetare vid Uppsala universitet och Michele Micheletti, statsvetare vid Stockholms universitet.