Prioritering i sjukvården – etik och ekonomi

Göran Arvidsson (red) Bengt Jönsson (red) Lars Werkö (red) Daniel Callahan Cyril Chantler Alan Maynard Olof Edhag Anna Hedborg Kerstin Hulter Åsberg Bo Könberg Anders Milton Lennart Nordenfelt Marika Nordström Jan-Otto Ottosson Jan Thorling

Perspektiv på prioritering: lärdomar från USA, Storbritannien och Sverige.

De svåra frågorna om hur prioriteringar bör ske i sjukvården blir allt mer påträngande. Vilka etiska och ekonomiska hänsyn bör tas – och hur hänger de ihop? Hur bör man tänka och göra? Vilka erfarenheter finns?

I den här boken samlas svensk och internationell expertis. Professorerna Daniel Callahan, USA, Cyril Chantler och Allan Maynard, Storbritannien, behandlar i var sitt kapitel prioriterings- och ransoneringsproblem på olika nivåer, från den nationella ner till kliniker och enskilda vårdfall. De redovisar erfarenheter från andra länder och ger också förslag på lösningar.

Även en rad svenska experter bidrar till boken. De belyser bland annat erfarenheter av olika prioriteringsmodeller och hur ansvaret bör delas mellan politiker, administratörer, läkare, sjuksköterskor och patienter.