Pris på koldioxid – hur påverkas företagens utsläpp?

I snart 30 år har Sverige beskattat koldioxidutsläpp. Sedan 2005 finns även genom EU:s utsläppshandelssystem ett internationellt pris på utsläpp. I en ny SNS-rapport har forskarna Per Strömberg och Gustav Martinsson undersökt hur företagens utsläppsnivåer påverkas av att det uppstår kostnader för utsläppen.

Medverkande

Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker

Fredrik Hannerz, chef för utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket

Thomas Hörnfeldt, hållbarhetschef på SSAB

Gustav Martinsson, docent och lektor i finansiell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Samtalet leds av Gustav Peldán Carlsson, projektledare på SNS.