Privata aktörer i svensk sjukvård

Clas Rehnberg Peter Gerpenby

Frågan om privata vårdaktörer väcker kontroversiell debatt. Ska de privata aktörerna konkurrera med eller komplettera den offentliga vården? Hur ska privata vårdgivare regleras? Hur säkrar man kvalitets-och kostnadskontroll?

I boken presenteras den privata vårdens utveckling inom olika vårdformer. Inte minst diskuteras kopplingen mellan privat uförd vård och finansiering via skattemedel. Framväxten av privata sjukförsäkringar som en ny företeelse i Sverige diskuteras bl.a. mot bakgrund av erfarenheter i Storbritannien.

Efter en period där de privata vårdgivarna har flyttat fram sina positioner genom husläkarreformen och den fria etableringen av specialistläkare, kommer ni signaler från politikerna om att reducera och reglera privatvården. Detta har skapat stor osäkerhet hos de privata aktörerna. Författarna pekar på behovet av tydliga och klara spelregler inom sjukvården, samtidigt som landstingen som finansiärer måste ha möjlighet till kvalitets- och kostnadskontroll och kunna styra vårdens inriktning.