Reformera arbetsrätten – hur ska det gå till?

Seminarium 2019.10.15

I våras tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå hur arbetsrätten kan anpassas efter dagens arbetsmarknad. Utredningen ska undersöka hur man kan utöka undantagen från turordningsreglerna i LAS och särskilt ta hänsyn till mindre företags behov av flexibilitet. Samtidigt är utgångspunkten att den svenska arbetsmarknadsmodellen och dess balans mellan arbetsmarknadens parter ska bevaras.

Medverkande

Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert och jurist på Företagarna, presenterar Företagarnas rapport
Lars Calmfors, professor emeritus vid IIES, Stockholms universitet, och aktuell med boken ”Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid”
Lenita Granlund, avtalssekreterare och 2:e vice ordförande, Kommunal
Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen
Martin Wästfelt, förhandlingschef, Unionen

Seminariet leds av Ilinca Benson, vice vd på SNS.