Rekrytering av koncernstyrelser. Nomineringsförfaranden och styrelsesammansättning med fokus på kvinnors ställning och möjligheter

Sven-Erik Sjöstrand Pernilla Petrelius Karlberg

Här undersöks hur rekryteringen av styrelseledamöter går till i stora svenska bolag. Boken ingår i SNS projekt för fler kvinnor på ledande poster i näringslivet.

rekrytering_av_koncernstyrelser.pdf 1,9 MB PDF

Projektet hade sin upprinnelse i funderingar hos några tongivande personer i näringslivet om varför så få kvinnor finns företrädda i styrelsepositioner i de stora koncernerna när de samtidigt är så mycket mer framträdande både inom de offentliga och ideella sektorerna. Det fanns också en tanke bland en del av aktörerna att den ”nya” formen för rekrytering som börjat tillämpas på de allra senaste åren baserad på vad som kallas nomineringskommittéer kanske skulle kunna medföra att sammansättningarna av styrelserna skulle komma att förändras – och att detta skulle kunna synas redan i ett kort perspektiv.

Boken bygger främst på en nyligen slutförd empirisk studie av rekrytering av styrelseledamöter, som bland annat omfattar trettio längre intervjuer och nästan lika många korta uppföljningsintervjuer med styrelse, ordföranden, ledamöter i nomineringskommittéer, ägarrepresentanter, verkställande direktörer, styrelseledamöter och rekryteringskonsulter.